Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: KNM04
Khóa học: Tạo dựng môi trường làm việc tích cực
Số thành viên: 87
(1)
Không nhận diện được thuê bao, Quý khách vui lòng đăng nhập / đăng ký hoặc truy cập bằng 3G/4G của Mobifone

Video giới thiệu bài học

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG THỜI GIAN HOÀN THÀNH BÀI KIỂU LOẠI
Kỹ năng lãnh đạo_KNM04
---Kỹ năng lãnh đạo_KNM04 0 Phút SCORM

Giới thiệu

Để giúp nhân viên luôn có động lực làm việc và đạt được các mục tiêu trong kinh doanh, việc tạo dựng môi trường làm việc tích cực luôn là một biện pháp hữu ích. 
Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn:
- Kỹ năng xây dựng tập thể làm việc hiệu quả
- Khích lệ tinh thần nhân viên
- Tạo không khí làm việc vui vẻ cho nhân viên
...
2