Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: KNM06
Khóa học: Kỹ năng ra quyết định đầu tư hiệu quả
Số thành viên: 74
(1)
Không nhận diện được thuê bao, Quý khách vui lòng đăng nhập / đăng ký hoặc truy cập bằng 3G/4G của Mobifone

Video giới thiệu bài học

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG THỜI GIAN HOÀN THÀNH BÀI KIỂU LOẠI
Kỹ năng lãnh đạo_KNM06
---Kỹ năng lãnh đạo_KNM06 0 Phút SCORM
2