Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: MK13
Khóa học: Bài 13: Quản trị truyền thông Marketing tích hợp
Số thành viên: 72
(0)
Không nhận diện được thuê bao, Quý khách vui lòng đăng nhập / đăng ký hoặc truy cập bằng 3G/4G của Mobifone

Video giới thiệu bài học

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG THỜI GIAN HOÀN THÀNH BÀI KIỂU LOẠI
Bài 13: Quản trị truyền thông Marketing tích hợp
---Bài giảng 0 Phút SCORM

Giới thiệu

Chào mừng các bạn đến với "Bài 13: Quản trị truyền thông Marketing tích hợp" , bài học sẽ giúp các bạn hiểu khái quát về truyền thông marketing, cách lập ké hoạch và thực hiện các chương trình quảng cáo, cách thúc đẩy các chương trình bán hàng.

Mục tiêu

1. Khái quát về truyền thông marketing tích hợp
2. Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình quảng cáo
3. Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình xúc tiến bán hàng (khuyến mại)
4. Lập kế hoạch và thực hiện quan hệ công chúng (PR)

2