Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: MK10
Khóa học: Bài 10: Chiến lược sản phẩm và thương hiệu
Số thành viên: 67
(0)
Không nhận diện được thuê bao, Quý khách vui lòng đăng nhập / đăng ký hoặc truy cập bằng 3G/4G của Mobifone

Video giới thiệu bài học

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG THỜI GIAN HOÀN THÀNH BÀI KIỂU LOẠI
Bài 10: Chiến lược sản phẩm và thương hiệu
---Bài giảng 0 Phút SCORM

Giới thiệu

Chào mừng các bạn đến với "Bài 10: Chiến lược sản phẩm và thương hiệu" ,bài học sẽ giúp các bạn tổng quan thế nào là sản phẩm trong marketing, làm sao để quản trị sản phẩm, thương hiệu đối với cá nhân hay doanh nghiệp.


Mục tiêu

- Tổng quan về sản phẩm
- Quản trị sản phẩm
- Quản trị thương hiệu
- Kiểm soát chiến lược sản phẩm và thương hiệu 


2