Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: MK09
Khóa học: Bài 9: Chiến lược phát triển sản phẩm và Marketing theo chu kỳ sống
Số thành viên: 68
(0)
Không nhận diện được thuê bao, Quý khách vui lòng đăng nhập / đăng ký hoặc truy cập bằng 3G/4G của Mobifone

Video giới thiệu bài học

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG THỜI GIAN HOÀN THÀNH BÀI KIỂU LOẠI
Bài 9: Chiến lược phát triển sản phẩm và Marketing theo chu kỳ sống
---Bài giảng 0 Phút SCORM

Giới thiệu

Chào mừng các bạn đến với "Bài 9: Chiến lược phát triển sản phẩm và Marketing theo chu kỳ sống" ,bài học sẽ giúp các bạn hiểu khái quát về sản phẩm mới và làm thế nào để phát triển sản phẩm mới trong marketing. 

Mục tiêu

Nội dung bài:
- Chiến lược phát triển sản phẩm mới
- Chiến lược theo chu kỳ sống sản phẩm
.
2