Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: KNM02
Khóa học: Khơi dậy và phát triển khả năng lãnh đạo
Số thành viên: 68
(2)
Không nhận diện được thuê bao, Quý khách vui lòng đăng nhập / đăng ký hoặc truy cập bằng 3G/4G của Mobifone

Video giới thiệu bài học

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG THỜI GIAN HOÀN THÀNH BÀI KIỂU LOẠI
Khơi dậy và phát triển khả năng lãnh đạo
---Bài giảng 0 Phút SCORM

Giới thiệu

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cần thiết và hữu ích trong việc khơi dậy khả năng lãnh đạo của bản thân và của các đồng nghiệp cũng như các nhân viên của bạn.

Đối tượng tham gia

Khóa học giành cho những đối tượng muốn nâng cao kỹ năng lãnh đạo, khơi dậy tiềm năng lãnh đạo của bản thân.
2